Blog o budownictwie

Sprawiać wrażenie by mogło, że informatyka to względnie nowy temat w szkółce, ale nic bardziej mylnego, albowiem początkowe ćwiczenia odbywały się rytmicznie w dwóch liceach we Wrocławiu już w latach 60 XX wieku, wtenczas zajęcia dokonywały się na Uniwersytecie Wrocławskim. Natomiast w szerszy zasięg rąk komputery zaczęły docierać w latach 80 XX wieku, wtenczas pecety nadarzyły się publiczne a także ogólne, nazywano je wówczas personalnymi kompami (PC). W roku 1985 ujawnił się główny powszechny scenariusz nauczania informatyki w technikach, sporządzony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne jak również przyjęty przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

Prymarne ćwiczenia w podstawówce były poświęcone zwłaszcza programowaniu komputerów, przez aspekt, iż nie było software konsumpcyjnego jak również kształcącego a także nie bywała jeszcze wtenczas sieć komputerowa.

Kiedy z dalszą chwilą pojawiało się już oprogramowanie bardziej praktyczne, wtenczas rozrastało się zaciekawienie aplikacjami. Natomiast w szkółce składano już większy nacisk na umiejętności odszukiwania jak również wykorzystywania informacji i tak też się czyni po obecny czas.